Een concreet alternatief voor het ‘raadgevend referendum’

kieslijst-referendum xs

Geef belastingbetalers de mogelijkheid om op hun belastingaangifte een voorkeur aan te vinken over waar zij hun belastinggeld het liefst besteed aan zouden willen zien.

Men kan uit een aantal (4/5?) van de volgende thema’s kiezen:
Zorg / Onderwijs & Innovatie / Natuur & Milieu / Kunst & Cultuur / Veiligheid / Sport / Ontwikkelingssamenwerking / Vervoer.
Mogelijk met een voorkeur(stem) voor de voor hen 2 belangrijkste.
Maak deze voorkeur onafhankelijk van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting en voila: zo krijgt iedere Nederlander jaarlijks een directe en gelijkwaardige stem op de politieke agenda.

Met de verkiezingen zojuist achter de rug is het binnenkort weer tijd voor die andere nationale actie: De Belastingaangifte. Wanneer de politieke partijen tot overeenstemming zijn gekomen over de formatie en daarna gaan sleutelen aan de Rijksbegroting is het voor de belastingbetaler afwachten waar hun belastingafdracht terecht zal komen. En hoewel geld niet gelukkig maakt; een eerlijke verdeling ervan helpt wel om de samenleving prettiger te maken en te houden.
Of belastingen nu omhoog gaan of omlaag; feit is dat de belastingbetaler slechts 1 keer in de vier jaar de gelegenheid heeft om enige invloed uit te oefenen op waar (een deel) van zijn belastinggeld heen gaat. Dat kan met een eenvoudige ingreep op het belastingformulier in een klap verviervoudigd worden, door te peilen wat nu echt belangrijk wordt gevonden.

De inspanning en kosten van een dergelijke ingreep zijn nagenoeg nihil. Helemaal wanneer je het vergelijkt met fysieke raadplegende of raadgevende referenda (de opkomst daarvan buiten beschouwing gelaten). Een paar aanpassingen op het digitale aangifteformulier volstaan.
De uitkomsten kunnen ‘raadgevend’ geraadpleegd worden door zowel de regering als de oppositie. Bijkomend voordeel: deze uitkomsten hebben geen politieke kleur en sorteert als bij-effect dat het regeringformatie’s in de toekomst wellicht een stuk makkelijker maakt.

Het verbindt de burger met de overheid en vice versa doordat beide partijen een direct belang hebben bij een goed uitgevoerd beleid. Een aantal A4’tjes informatie kan een heel departement informeren. Eens per jaar kunnen de behaalde resultaten gestaafd worden aan de beleidsnota’s en de uitgaven kunnen worden verantwoord. Iets wat je als belastingbetaler toch best zou willen: wordt mijn belastinggeld wel goed besteed?

Bonnetjes-affaires zullen niet geheel worden voorkomen maar als iedereen een beetje zijn best doet kan het allemaal vast efficienter. Politici en ambtenaren krijgen hiermee het hele jaar door de gelegenheid campagne te voeren voor hun eigen departement (los van de regering) want: gesteund door de bevolking. Een nieuwsbrief van bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid houdt de belastingbetaler op de hoogte. Indien gewenst. Kijk; er wordt zorgvuldig met uw belastingcenten omgesprongen.

Zo kan het sentiment  ‘Ze geven alleen maar geld uit in Den Haag!’ voor een deel worden ontkracht. Vrijwel niemand betaalt graag belasting, maar invloed kunnen hebben op waar het voor een deel heen gaat; dat lijkt mij nou een goed plan.

Er valt vast nog een hoop op- en aan te vullen aan dit voorstel maar het lijkt mij interessant om hierover van gedachten te wisselen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s